Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะ

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะ โรคกระเพาะอาหารเป็นโรคสำคัญ และพบได้บ่อยโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานซึ่งต้องเร่งรีบกับเวลา ทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลาส่งผลให้สุขภาพแย่ลงและปัญหาทางสุขภาพที่พบได้บ่อยคือการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะถ้าได้รับการรักษาและดูแลตนเองให้ถูกต้องส่วนใหญ่เป็นแล้วก็จะหาย ดังนั้นผู้ป่วยควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานด้วยวิธีดังต่อไปนี้

Categories
News

อาหารทางสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน

อาหารทางสายยาง อาหารปั่่นผสม มีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม จัดเป็น อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วย ในเรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเตรียมอาหารประเภทนี้ภาชนะที่ใช้ทุกชนิดต้องลวกหรือต้มในน้ำร้อนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง